بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید.

با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.

بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

هدف از این تحقیق بررسی امضا الکترونیکی درحقوق داخلی و اسناد بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 20
حجم 3395 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

در عصرفن آوری اطلاعات و جایگزینی نوشته های کاغذی با الکترونیکی مساله حقوقی که مطرح می شود اثبات اینگونه مبادلات ، صحت محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است .طرفینی که اعلام اراده آنهادرمحیطی مجازی وبدون حضورفیزیکی صورت می گیرد وآنچه ردوبدل می شودداده هایی است که کامپیوتر آنهارابه زبان قابل فهم تبدیل وبه مخاطب ارسال می کند.کشورهاجهت انطباق راه حلهای حقوقی بامسائل ناشی از فناوری اطلاعات باتصویب قانون تجارت الکترونیکی ویا قانون امضا دیجیتال قدمهای اساسی دراین راه برداشته اند.درایران نیزباتصویت قانون تجارت الکترونیک درتاریخ 29/10/82 زیرساخت های امضا الکترونیکی آغازشد.

 

 

امضاء الکترونیکی به مفهوم عام کلمه عبارت است از یک رمزمستقل ومحرمانه که تعیین هویت ارسال کننده   والحاق اوبه سندی که محتوای داده راتشکیل می دهدممکن است. دراین نوع رمزنگاری هنگامی که پیغامی ازکانالی باامضای الکترونیکی برای شخص گیرنده ارسال می شودگیرنده می توانداین اطمینان راحاصل کندکه همان شخص فرستنده پیغام را امضاءکرده است ومحتوای پیام جعلی نیست . 

 

 

 

این امضاءغیرقابل انکارنیست به این معناکه شخص امضاءکننده نمی تواندادعاکندکه متن موردنظررا امضانکرده است .ازجمله مزایای این امضا ارتقاءامنیت وانکارناپذیری وامکان اطلاع ازدست کاری اطلاعات است واگراطلاعات امضاشده کوچکترین تغییری یابد دربررسی صحت امضامشخص می شودکه اطلاعات باامضا مطابقت نداردوبامکانیزم امضاالکترونیکی سیستم بطور خودکارمتوجه می شودکه اطلاعات تغییرکرده یاتغییرنداشته است. این امرباعث اطمینان بخشی بیشترمی شود.امضاالکترونیکی مدرک معین دلالت بربه کارگیری کلیدخصوصی متعلق به فردمعین برای رمزگزاری آن دارد.

 

 

 

 

فهرست مطالب        
امضاءالکترونیک E.Sign    4
گفتار اول : مفهوم امضاء:    5
بنداول :  مفهوم امضاءالکترونیک    6
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال    7
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا    7
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه    7
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران    8
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی    8
گفتارسوم : تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل    9
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی    10
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن    11
بنددوم : امضاء دیجیتال    12
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)    13
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی  14
منابع :    14


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

خرید فایل word بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دریافت فایل pdf بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

خرید پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دانلود فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دریافت نمونه سوال بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

خرید پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دانلود مقاله بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دریافت مقاله بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

خرید فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دانلود تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

خرید مقاله بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دانلود فایل pdf بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از download

دانلود مقاله بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

خرید پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دانلود فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دریافت فایل word بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

خرید نمونه سوال بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دانلود فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دریافت فایل word بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دانلود فایل word بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

خرید فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دانلود تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دریافت فایل pdf بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

خرید کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دانلود فایل pdf بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دانلود کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از www

دانلود مقاله بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دریافت پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دانلود فایل pdf بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

خرید فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دانلود فایل pdf بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دریافت کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

خرید تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دریافت تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

خرید فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

خرید فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دانلود فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از pdf

دانلود کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دریافت فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

خرید نمونه سوال بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

خرید فایل word بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دریافت فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دریافت فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دانلود کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از word

دریافت تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دانلود مقاله بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دانلود فایل pdf بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

خرید تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دانلود پروژه بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دریافت کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دانلود فایل word بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دریافت مقاله بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دانلود فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دانلود فایل بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دریافت فایل pdf بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

خرید کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دانلود کارآموزی بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

دریافت فایل word بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free

خرید تحقیق بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی از free


مطالب تصادفی